Liên hệ

http://<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5524316071305!2d106.6763184148013!3d10.845522892274634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175284d7001ee7b%3A0x8553dad8871abba8!2zMTIxIFPhu5EgMzAsIFBoxrDhu51uZyA2LCBHw7IgVuG6pXAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1597295617316!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG HÒA ĐẠI PHÁT

 VPGD: 121 Đường Số 30, P.6, Q Gò Vấp, TP HCM

 Hotline: 02862 703 503

 0909 93 17 47 Tư vấn miễn phí

 Email: info.hoadaiphat@gmail.com

 Website : hoadaiphat.com